No141松果儿此情无关风月写真专辑35P松果儿爱尤物

No141松果儿此情无关风月写真专辑35P松果儿爱尤物

此经言足厥阴肝经之证也。若吃牛肉,痛不可治。

抵当丸治伤寒里热,少腹满,当小便不利,今反利者,有蓄血也,宜以下之。倘或病热尚微,而误中《素问》言辛热开发强劫之效,因以妄矜己能,以谓阴毒必死之证,救之以活,致使世俗愈感而惟恨救之不及,误人多矣。

其苔渐浓,则为传少阳经也。结胸项强如柔痉,大陷胸丸下必康。

有热加黄芩、黄连,以清热也。 服凉心药四物汤加荆芥、薄荷、朱砂。

四肢厥冷,下利清谷,脉微欲绝,阴极里寒也,宜通脉四逆汤主之。中湿之证∶一身尽疼,重者发黄、关节烦疼、发热、鼻塞,时或腹满胀大、便利,脉沉而缓。

或阳明多汗,津液外出,肠胃燥热,大便必硬而谵语也。又经曰∶饮食饱甚,汗出于胃。

Leave a Reply